SPØRGSMÅL nr. 13 (H-0439/96) af Mihail PAPAYANNAKIS til Rådet. RAPHAEL-programmet