Kommissionens Forordning (EF) nr. 530/97 af 21. marts 1997 om licitation med henblik på fastsættelse af eksportrestitutionen for sleben langkornet ris, der udføres til visse tredjelande