Lovgivningsmæssig beslutning med Europa-Parlamentets udtalelse om forslag til Rådets beslutning om et særprogram for forskning, teknologisk udvikling og demonstration inden for "livskvalitet og forvaltning af bioressourcer" (1998- 2002) (KOM(98)0305 C4-0433/98 98/0177(CNS)) (Høringsprocedure)