Afgørelse om forslag til Rådets og Kommissionens afgørelse om indgåelse af en protokol til partnerskabs- og samarbejdsaftalen mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Ukraine på den anden side (KOM(96)0133 7290/96 - C4-0202/97 96/0090(AVC))