Oversigt over dokumenter, som Kommissionen har fremsendt til Rådet i tidsrummet fra den 17.5. til den 21.5.1999