Appel iværksat den 23. december 1996 af Sveriges Betodlares Centralförening og Sven Åke Henrikson til prøvelse af kendelse afsagt den 4. oktober 1996 af De Europæiske Fællesskabers Ret i Første Instans (Første Afdeling) i sag T-197/95, Sveriges Betodlares Centralförening og Sven Åke Henrikson mod Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber (Sag C-409/96 P)