Anmodning om præjudiciel afgørelse forelagt ved dom afsagt den 22. april 1998 af Nederlandenes Hoge Raad i sagen Staatssecretaris van Financiën mod V. O. F. Coffeeshop »Siberië« (Sag C-158/98)