SKRIFTLIG FORESPØRGSEL nr. 798/96 af Hartmut NASSAUER til Rådet. Konvention om beskyttelse af De Europæiske Fællesskabers finansielle interesser vedtaget den 26. juli 1995