TITJUR DAT-SCHAUB Domstolens Dom (Første Afdeling) af 16. december 1999. # DAT-SCHAUB amba mod Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. # Anmodning om præjudiciel afgørelse: Østre Landsret - Danmark. # Landbrug - Fælles markedsordning - Oksekød - Eksportrestitutioner - Oksekød, der er blevet forarbejdet inden indførslen til importlandet - Internationale aftaler - Retsvirkninger - Samarbejdsaftalen mellem Det Europæiske Økonomiske Fællesskab og deltagerlandene i charteret for Samarbejdsrådet for De Arabiske Golfstater. # Sag C-74/98.