/* */

Kommissionens Forordning (EF) nr. 280/97 af 17. februar 1997 om ændring af forordning (EF) nr. 3886/92 om gennemførelsesbestemmelser for de præmieordninger, der er fastsat i Rådets forordning (EØF) nr. 805/68 om den fælles markedsordning for oksekød