98/382/EF: Rådets afgørelse af 5. juni 1998 om brug af statistiske data til fastsættelse af fordelingsnøglen for kapitalindskud i Den Europæiske Centralbank