SPØRGSMÅL nr. 58 (H-0558/97) af Josu IMAZ SAN MIGUEL til Kommissionen. Samhørighedspolitikken