Kommissionens forordning (EF) nr. 1210/98 af 10. juni 1998 om ændring af de repræsentative priser og tillægstolden ved indførsel af visse sukkerprodukter