Beslutning om den niende årsberetning om strukturfondene 1997 (KOM(98)0562 C4-0031/99)