Kommissionens forordning (EF) nr. 2060/98 af 28. september 1998 om fastsættelse af det korrektionsbeløb, der skal anvendes på eksportrestitutionerne for malt