1999/428/EF: Europa-Parlamentets afgørelse af 4. maj 1999 om meddelelse af decharge for gennemførelsen af budgettet for regnskabsåret 1997 - sektion IV: Domstolen - sektion V: Revisionsretten - sektion VI, del B: Regionsudvalget