SPØRGSMÅL nr. 73 (H-0217/98) af Jan ANDERSSON til Kommissionen. Kommissionens planer om strukturstøtte til storbyer