Kommissionens forordning (EF) nr. 2703/98 af 14. december 1998 om indstilling af fiskeri efter spærling fra fartøjer, som fører dansk flag