DOMSTOLENS DOM (Femte Afdeling) af 13. marts 1997 i sag C-103/96, Directeur général des douanes et droits indirects mod Eridania Beghin-Say SA (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Tribunal d'instance de Lille) (Told - ordning med aktiv forædling - ækvivalensordning - rørsukker og roesukker)