TITJUR Kommissionen mod Frankrig Domstolens Dom (Sjette Afdeling) af 29. maj 1997. # Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber mod Den Franske Republik. # Traktatbrudssogsmål - Direktiv 93/36/EØF - Manglende gennemførelse inden for den fastsatte frist. # Sag C-312/96.