Lovgivningsmæssig beslutning med Europa-Parlamentets udtalelse om forslag til Rådets forordning om oprettelse af et europæisk overvågningscenter for racisme og fremmedhad (KOM(96)0615 C4-0070/97 96/0298(CNS))