Fælles kommuniké af 3. maj 1998 fra ministrene og centralbankcheferne i de lande, der indfører euroen som deres fælles valuta, Kommissionen og Det Europæiske Monetære Institut om fastlæggelse af de uigenkaldeligt fastlåste omregningskurser for euroen