Forslag til RÅDETS FORORDNING (EF) om opstilling i henhold til artikel 1, stk. 7, i Rådets forordning (EØF) nr. 3030/93 af listen over tekstilvarer og beklædningsgenstande, der skal integreres i GATT 1994 pr. 1.1.1998, og om ændring af bilag X til Rådets forordning (EØF) nr. 3030/93 og bilag II til Rådets forordning (EF) nr. 3285/94