SPØRGSMÅL nr. 45 (H-0551/96) af Edgar SCHIEDERMEIER til Kommissionen. Strukturfondenes fremtid