Dom afsagt af Retten i Første Instans (Første Udvidede Afdeling) den 18. december 1997. # Asociación Telefónica de Mutualistas (ATM) mod Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber. # Statsstøtte - Nedsættelse af sociale bidrag - Henlæggelse af klagen - Retlig interesse i søgsmål - Afvisning. # Sag T-178/94. TITJUR ATM mod Kommissionen