Rådets forordning (EF) nr. 495/98 af 23. februar 1998 om indførelse af en endelig antidumpingtold på importen af ferrosiliciummangan med oprindelse i Folkerepublikken Kina, og om ændring af forordning (EF) nr. 2413/95 for så vidt angår antidumpingforanstaltninger vedrørende importen af ferrosiliciummangan med oprindelse i Ukraine og om afslutning af proceduren for så vidt angår importen af ferrosiliciummangan med oprindelse i Brasilien, Sydafrika og Rusland