Lovgivningsmæssig beslutning med Europa-Parlamentets udtalelse om forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af samarbejdsaftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Republikken Yemen (KOM(97)0435 C4-0638/97 97/0229(CNS))