1999/545/EF: Rådets beslutning af 29. juli 1999 om bemyndigelse af Den Portugisiske Republik til at videreføre aftalen om de gensidige fiskeriforbindelser med Den Sydafrikanske Republik indtil den 9. april 2000