2000/335/EF: Kommissionens beslutning af 8. december 1999 om direktiver til fremme af opdræt af modergeder (Niederösterreich) (meddelt under nummer K(1999) 5210) (Kun den tyske udgave er autentisk)