FÆLLES HOLDNING (EF) Nr. 18/98 fastlagt af Rådet den 23. februar 1998 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/.../EF af ..., om en informationsprocedure med hensyn til tekniske standarder og forskrifter