SPØRGSMÅL nr. 97 (H-0042/98) af Ilona GRAENITZ til Kommissionen. Anerkendelse af tegnsprog i medlemslandene