SKRIFTLIG FORESPØRGSEL nr. 61/96 af Maren GÜNTHER til Kommissionen. Klage fra direktøren for EF' s Kontor for Humanitær Bistand (ECHO) på mødet i Europa-Parlamentets Udvalg om Udvikling og Samarbejde den 22. november 1995 om den fremskyndede udbetaling af store budgetbeløb fra ECHO' s side ved årets slutning<