Meddelelse fra Kommissionen - Anmodning om samstemmende udtalelse fra Rådet og høring af EKSF-Udvalget, i henhold til EKSF-Traktatens artikel 95, vedrørende et udkast til KOMMISSIONENS afgørelse om indgåelse af en aftale mellem Det Europæiske Kul- og Stålfællesskab og Kasakhstan om handel med visse stålprodukter - Udkast til KOMMISSIONENS afgørelse om forvaltning af visse restriktioner for indførslen af stålprodukter fra Kasakhstan