Sag T-216/05: Sag anlagt den 31. maj 2005 af Mebrom NV mod Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber