Kommissionens beslutning af 25. juni 1997 om særlige betingelser for import af fiskerivarer og akvakulturprodukter med oprindelse i Australien (Tekst af betydning for EØS) (97/426/EF)