Lovgivningsmæssig beslutning med Europa-Parlamentets udtalelse om forslag til Rådets forordning om iværksættelse af anden fase af Fællesskabets handlingsprogram inden for erhvervsuddannelse Leonardo da Vinci (KOM(98)0330 C4-0522/ 98 98/0196 (SYN))(Samarbejdsprocedure - førstebehandling)