Kommissionens forordning (EF) nr. 2381/98 af 4. november 1998 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager