Kommissionens forordning (EF) nr. 1557/1999 af 16. juli 1999 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager