SKRIFTLIG FORESPØRGSEL nr. 1415/97 af Francesco BALDARELLI til Kommissionen. Anlæggelse af en deponeringsplads for særligt giftigt affald ved hjælp af interventionsmidler under mål nr. 5b (EFRU)