96/78/EF: Kommissionens beslutning af 10. januar 1996 om kriterierne for indførelse og registrering af avlshovdyr i stambøger (Tekst af betydning for EØS)