TITJUR Kommissionen mod Belgien Forslag til afgørelse fra generaladvokat Lenz fremsat den 28. november 1996. # Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber mod Kongeriget Belgien. # Traktatbrud - Manglende gennemførelse af direktiv 92/32/EØF, 92/69/EØF, 93/67/EØF, 93/86/EØF og 93/105/EØF. # Forenede sager C-218/96, C-219/96, C-220/96, C-221/96 og C-222/96.