Ændret forslag til Rådets direktiv om ændring af direktiv 85/337/EØF om offentlige og private projekters indvirkning på miljøet