Kommissionens forordning (EF) nr. 287/1999 af 8. februar 1999 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager