OVERSIGT OVER DOKUMENTER, SOM KOMMISSIONEN HAR FREMSENDT TIL RÅDET I TIDSRUMMET FRA DEN 21.12. TIL DEN 31.12.1998 (EØS-relevant tekst)