KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1395/96 af 17. juli 1996 om ændring af de repræsentative priser og tillægstolden ved indførsel af visse sukkerprodukter