Berigtigelse til Rådets forordning (EF) nr. 70/97 af 20. december 1996 om ordningen for indførsel i Fællesskabet af produkter med oprindelse i Republikken Bosnien_+Hercegovina, Republikken Kroatien og Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien og om indførsel af vin med oprindelse i Republikken Slovenien (EFT L 16 af 18.1.1997)