Kommissionens forordning (EØF) nr. 2179/92 af 30. juli 1992 om gennemførelsesbestemmelser for de særlige importforanstaltninger til fordel for De Kanariske Øer for så vidt angår tobak