Rådets Forordning (EF) nr. 2224/96 af 18. november 1996 om fastsættelse for produktionsåret 1996/97 af den procentdel, der er omhandlet i artikel 3, stk. la, i forordning (EØF) nr. 426/86 for så vidt angår støtten til produkter forarbejdet på basis af tomater