Gilly TITJUR Domstolens Dom af 12. maj 1998. # Ægtefællerne Gilly mod Directeur des services fiscaux du Bas-Rhin. # Anmodning om præjudiciel afgørelse: Tribunal administratif de Strasbourg - Frankrig. # EF-traktatens artikel 6, 48 og 220 - Pligt til ligebehandling - Bilateral overenskomst med henblik på at undgå dobbeltbeskatning - Grænsearbejdere. # Sag C-336/96.