1999/530/EF: Kommissionens beslutning af 14. juli 1999 om ændring af beslutning 95/453/EF om særlige betingelser for import af levende toskallede bløddyr, pighuder, sækdyr og havsnegle med oprindelse i Republikken Korea (meddelt under nummer K(1999) 2062) (EØS-relevant tekst)